Programmarekening 2019

In deze digitale omgeving wordt teruggekeken op het in 2019 door de gemeente Almere gevoerde beleid. Hier wordt op twee manieren naar gekeken, aan de hand van het 'jaarverslag' en de 'jaarrekening'. Deze twee onderdelen worden voorafgegaan door een algemene inleiding.

Baten Gerealiseerd

€ 839

Verschil € 23

Lasten Gerealiseerd

€ 807

Verschil € -37

miljoen
Gerealiseerd € 4
Verschil € 0
Gerealiseerd € 25
Verschil € 2
Gerealiseerd € 80
Verschil € 1
Gerealiseerd € 129
Verschil € 4
Gerealiseerd € 162
Verschil € 15
Gerealiseerd € 126
Verschil € -35
Gerealiseerd € 7
Verschil € 0
Gerealiseerd € 206
Verschil € -1
Gerealiseerd € 92
Verschil € 1
Gerealiseerd € 136
Verschil € -2
Gerealiseerd € 32
Verschil € 1
Gerealiseerd € 90
Verschil € -5
Gerealiseerd € 1
Verschil € 0
Gerealiseerd € 20
Verschil € 0
Gerealiseerd € 3
Verschil € 1
Gerealiseerd € 73
Verschil € 1
Gerealiseerd € 460
Verschil € 6
Gerealiseerd € 1
Verschil € -2